Työpainotteisia kokemuksia


Aikanaan perskoulusta päästyäni harjoitin muutaman vuoden metsäalan opintoja. Opiskellessani metsätalousteknikoksi tulivat harjoittelujaksojen aikana "mehtävaltion" siemen- ja taimituotannon tehtävät verraten tutuiksi (terveisiä vaan Lahtisen Karille). Valmistumisen jälkeen tein 11kk maanpuolustushommia, (olipa ajoittain kehnot työolot ja -ajat surkeasta palkasta puhumattakaan) ja parina kesänä ihan rehellisiä metsurin töitä. Varsinaisia metsätyönjohtohommaa ei ole tullut tehtyä pääosin kehnon työmarkkinatilanteen vuoksi.
Vaan eipä hätää. Jos ei ura urjennut metsäalalla, niin ehkäpä jollain toisella. No näinhän siinä sitten kävi. Informaatioteknologian opintojen aloitus poiki kesäharjoittelupaikan Valtra Oy:n laatuosastolla, josta vuoden kuluttua siirryin tuotekehitysosastolle. Olen osaston sähköautomaatiojaoksessa ja tehtäviin kuuluu pääasiassa testiohjelmien rakentelua LabVIEW-sovelluskehittimellä ja tuotekehitystoiminnassa tarvittavan elektroniikan suunnittelua ja rakentelua.
Aikansa kutakin sano pässi kun päätä leikattiin...


Työhistoria

Kesä -90 Jyväskylän mhy Taimikonhoitoa
Talvi -90/91 - Kesä -91 Metsähallitus jkl ha Käpyjen keruuta, puutavaran hakkuuta, vartteiden leikkuuta, raivausluokitusta
Kesä -92 - Talvi -92/93 Metsähallitus jkl ha Koealojen inventointia, myyräverkotusta, käpyjen keruuta
Kesä -93 - Kevät -94 Puolustusvoimat Armotonta tetsausta 330 vrk
Kesä -95 - Talvi -95/96 Jyväskylän mhy Taimikonhoitoa, ensiharvennusta
Kesä -96 Jyväskylän mhy Taimikonhoitoa, raivausta
Kesä -97 - Kevät -98 Valtra Oy Ab Teknistä dokumentointia
Kevät -98 -> Valtra Oy Ab mm. Ohjelmistokehitystä, -testausta sekä mittaus- ja testausjärjestelmien toteutusta